DOKUMENTI

Statut

Zahtjev za upis

Pravilnik o upisu

Odluka o upisu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Godišnje izvješće za 2017/2018

Godišnji plan i program rada za 2018/2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Upitnik za roditelje

IZVJEŠĆE O RADU VIŠE MEDICINSKE SESTRE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019

Godišnje izvješće rada pedagoga 2018/2019

Godišnje izvješće za 2018/2019

Godišnji plan i program rada za 2019/2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Zahtjev za ispis

Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje cijene

COVID-19 DOKUMENTI

Obavijest o početku rada

Anketa za roditelje

Izjava roditelja

Potpis roditelja

Natječaj za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ / ICA – 2 (dvije) izvršitelja/ica na određeno s nepunim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta