Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Gradu Splitu

Projekt: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Gradu Splitu

Broj ugovora: UP.02.2.2.16.0190

Korisnik bespovratnih sredstava: Dječji vrtić DISNEYLAND

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021. – 22.08.2023.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.059.182,29 HRK

Ukupna bespovratna sredstva: 1.059.182,29 HRK

O projektu: Svrha projekta je doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika usluga ranog školskog i predškolskog odgoja na području Splita i SDŽ.

Produljeni boravak ključan je preduvjet za sudjelovanje roditelja na tržištu rada budući da roditelji djece koja pohađaju vrtić imaju radna mjesta na kojima im je radno vrijeme u disbalansu sa radnim vremenom vrtića te imaju poteškoće u usklađenju obveza.

Projekt je nastavak provedbe prethodnog projekta unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja stoga provedbom će se izaći u susret potrebama roditelja, ali i poboljšati i unaprijediti vrtićka usluga.

– Projektom se uvodi nova usluga produljenog boravka te će novo radno vrijeme vrtića na lokaciji Pujanke 22 biti od 6,30 do 21,30 uz produljeno radno vrijeme od 16,30 do 21 i 30. Na lokaciji Getaldićeva 40 radno vrijeme bit će od 6,00 do 22 sata uz produljeno radno vrijeme od 16 do 22.

– U provedbi projekta sudjelovati će 4 odgojitelja -2 postojeća odgojitelja i 2 nove odgojiteljice na pola radnog vremena ,pomoćna kuharica i spremačica (na pola radnog vremena) te 1 stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila(na pola radnog vremena)

Osoba za kontakt:
Ivanka Vukorepa, osnivač i član društva
Broj telefona: + 385 98 274 207
Broj telefaksa: + 385 21 612 672
Email: ivanka_vukorepa0507@net.hr

EU poveznice:
• Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali:: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/