Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Gradu Splitu

Projekt: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Gradu Splitu

Broj ugovora: UP.02.2.2.16.0190

Korisnik bespovratnih sredstava: Dječji vrtić DISNEYLAND

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021. – 22.08.2023.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.059.182,29 HRK

Ukupna bespovratna sredstva: 1.059.182,29 HRK

O projektu: Svrha projekta je doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika usluga ranog školskog i predškolskog odgoja na području Splita i SDŽ.

Produljeni boravak ključan je preduvjet za sudjelovanje roditelja na tržištu rada budući da roditelji djece koja pohađaju vrtić imaju radna mjesta na kojima im je radno vrijeme u disbalansu sa radnim vremenom vrtića te imaju poteškoće u usklađenju obveza.

Projekt je nastavak provedbe prethodnog projekta unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja stoga provedbom će se izaći u susret potrebama roditelja, ali i poboljšati i unaprijediti vrtićka usluga.

– Projektom se uvodi nova usluga produljenog boravka te će novo radno vrijeme vrtića na lokaciji Pujanke biti od 16:30-21:30 sat uz redovno radno vrijeme 06:30-16:30 sati te produljeno radno vrijeme 06:30-21:30 sati. Na lokaciji Getaldićeva redovno radno vrijeme bit će 06:00-16:00 dok će produljeno radno vrijeme biti 16:00-22:00 sata.

– U provedbi projekta sudjelovati će 4 odgojitelja -2 postojeća odgojitelja i 2 nove odgojiteljice na pola radnog vremena ,pomoćna kuharica i spremačica (na pola radnog vremena) te 1 stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila(na pola radnog vremena)