O NAMA

O nama

Dječji vrtić Disneyland je Ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece koja djeluje na području grada Splita i ima u svom sastavu matični objekt na adresi Pujanke 22 i izdvojeni objekt na adresi Getaldićeva 40. Osnivač je fizička osoba. Vrtičkim kurikulumom utvrđen je okvirni plan i program kroz 10-satni i 9-satni program te dva 6-satna popodnevna programa.

U objektu Pujanke 22 roditelji mogu koristiti smjenski 8-satni boravak prema radnom vremenu roditelja.

Vrtić upisuje djecu od 3 godine do polaska u školu

Ono po čemu nastojimo biti drugačiji od ostalih je naša potpuna i bezrezervna briga za svako dijete individualno, u želji da im pružimo najkvalitetniji odgoj i obrazovanje. Da bi ostvarili takve standarde naše odgojiteljice kontinuirano prate i primjenjuju najnovija saznanja s područja predškolskog odgoja i obrazovanja kod nas i u svijetu.

Naš vrtić ima stručnu službu: pedagog, medicinska sestra, i vanjske suradnike: logoped i defektolog. U vrticu se provodi Program Predskole i Integrirani program ranog ucenja engleskog jezika za koje vrtic ima verifikaciju od MZO.

Vrtić radi pet dana u tjednu(ne radimo subotom i nedjeljom)

Naša misija
Kroz provedbu različitih programa temeljenih na humanističko-razvojnoj koncepciji ranog odgoja i obrazovanja potičemo cjelovit razvoj djeteta, odnosno zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba. Namjera programa je omogućiti djeci kvalitetne uvjete za odgoj i učenje kroz razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava, uvažavanje individualnih potreba djece pružajući podršku obitelji, iskazujući otvorenost za suradnjom s roditeljima i širom zajednicom.

Naša vizija
U poticajnoj i sigurnoj sredini omogućiti i djeci i roditeljima osjećaj zadovoljstva te cjelokupni rast i razvoj.

Odgojiteljice

  • Sandra Vrdoljak
  • Natalija Bogdanović
  • Lea Tomašević
  • Mirjana Kamenović
  • Maja Budiša
  • Palma Škrobica
  • Lana Juričko