Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Splitu

Projekt „Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Splitu“

Osnovne informacije o projektu Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Disneyland u Splitu:
BROJ UGOVORA: UP.02.2.2.08.0035
NOSITELJ PROJEKTA: Dječji vrtić DISNEYLAND
TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: 04.09.2018. – 04.03.2021.
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 3.123.506,66 HRK
SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 3.123.506,66 HRK

PREZENTACIJA PROJEKTA

O projektu:

Svrha projekta je doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika usluga ranog i predškolskog odgoja na području Splita i Splitsko dalmatinske županije.
Neposrednim razgovorima s roditeljima neupitno je utvrđeno postojanje potrebe za novim dodatnim uslugama produljenog boravka djece u vrtiću na lokaciji Getaldićeva te širenje kapaciteta i uvođenje usluge smjenskog rada za novu vrtićku grupu na lokaciji Pujanke, budući da roditelji djece koja pohađaju vrtić imaju radna mjesta na kojima je radno vrijeme u disbalansu sa radnim vremenom vrtića te imaju poteškoće u usklađenju obveza i prijeti opasnost napuštanja radnog mjesta.
Upravo ovim projektom će se izaći u susret potrebama roditelja, ali i poboljšati i unaprijediti vrtićka usluga.

1. Provedbom projekta uvest će se nova usluga smjenskog rada za novu vrtićku skupinu Pujanke za 10 djece te nove usluge produljenog boravka za jutarnju vrtićku grupu na lokaciji Getaldićeva, te popodnevnu grupu na lokaciji Getaldićeva. Nove usluge na lokaciji Getaldićeva koristit će ukupno 40 djece.

2. Zaposleni odgajatelji će proći Montessori edukacije za djecu 3-6 godina, orf edukacija te edukacija za senzornu integraciju, edukaciju o zaštiti okoliša za odgajateljice te edukacije engleskog jezika, čime će se unaprijediti kompetencije stručnog osoblja ustanove. Nadalje, provest će se stručne radionice koje će rezultirati uvođenjem novih posebnih programa u vrtiću – tjelesnog odgoja, dramskog programa te će se uvesti program engleskog jezika.

3. Provedbom projekta zaposlit će se sedam novih radnika – odgajatelj i spremač za smjenski rad na lokaciji Pujanke, dvoje odgajatelja za produljeni boravak na lokaciji Getaldićeva za jutarnju i popodnevnu grupu te dvoje odgajatelja za rad s djecom s posebnim potrebama na lokaciji Getaldićeva i odgajatelj za rad s djecom s posebnim potrebama na lokaciji Pujanke.

4. Također, nabavit će se ključna didaktička i dodatna oprema za adekvatnu uslugu i unaprjeđenje kvalitete pružene usluge.
Ciljne skupine čine djelatnici u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju mladih kojima će biti pružena usluga edukacija i čime će se osnažiti kompetencije te će se projektom ujedno i zaposliti novi odgajatelji. Nadalje, krajnje korisnike čine obitelji s uzdržavanim članovima koji koriste usluge ranog i predškolskog obrazovanja prema čijim potrebama su definirane nove usluge projekta kako bi uskladili poslovne i obiteljske obveze. Najvažniji i centralni dionici su djeca, krajnji korisnici kojima se izravno pruža usluga odgoja i obrazovanja a koji će provedbom projekta imati osiguran boravak u odgojnoj ustanovi u kojoj će im biti pružena vrhunska usluga odgoja i obrazovanja, posebice s novorazvijenim posebnim programima.

Ciljevi projekta:
Glavni cilj projekta je osnažiti i proširiti usluge dječjeg vrtića Disneyland u Splitu kroz nove usluge produljenog boravka djece, smjenskog rada vrtića te uvođenje novih posebnih programa u vrtiću s ciljem olakšavanja usklađenja obiteljskih i poslovnih obveza obiteljima s uzdržavanim članovima korisnika usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kontakt podaci:
Dječji vrtić DISNEYLAND
OIB: 94678217142
Pujanke 22, 21000 Split
Broj telefona: +385 98 274 207
Broj telefaksa: +385 612 672
Internetska stranica: http://djecjivrticdisneyland.hr
Osoba za kontakt:
Ivanka Vukorepa, osnivač i član društva
Broj telefona: + 385 98 274 207
Broj telefaksa: + 385 21 612 672
Email: ivanka_vukorepa0507@net.hr

EU poveznice:
• Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali:: http://www.esf.hr/operativni-program/