Dječji vrtić Disneyland je Ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece koja djeluje na području grada Splita i ima u svom sastavu matični objekt na adresi Pujanke 22 i izdvojeni objekt na adresi Getaldićeva 40. Osnivač je fizička osoba. Vrtičkim kurikulumom utvrđen je okvirni plan i program kroz 10-satni i 9-satni program te dva 6-satna popodnevna programa.

Vrtić upisuje djecu od 3 godine do polaska u školu

Ono po čemu nastojimo biti drugačiji od ostalih je naša potpuna i bezrezervna briga za svako dijete individualno, u želji da im pružimo najkvalitetniji odgoj i obrazovanje. Da bi ostvarili takve standarde naše odgojiteljice kontinuirano prate i primjenjuju najnovija saznanja s područja predškolskog odgoja i obrazovanja kod nas i u svijetu.

Naš vrtić ima stručnu službu(pedagog, medicinska sestra) te vanjske suradnike logopeda i defektologa. U vrtiću se provodi Program Predškole koji je verificiran od MZOO-a.

Vrtić radi pet dana u tjednu (ne radimo subotom i nedjeljom)

Programi

Objekt Pujanke

9 satni program 6:30-15:30 sati

6 satni popodnevni program 15:30 – 21:30 sati

Telefon: 021 378 366

Objekt Getaldićeva

10 satni program 6:00 – 16:00 sati

6 satni popodnevni program 16:00 – 22:00 sati

Telefon: 021 461 064

Obavijesti

Rješenje o upisu 2023/2024

Rješenje o upisu 2023-2024

Obavijest o provođenju postupka upisa djece za pedagošku godinu 2023./2024.

Obavijest o provođenju postupka upisa 2023.

Natječaj za radno mjesto 1. RADNIK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA – DEFEKTOLOG /ICA ili PSIHOLOG– 1 izvršitelj/ica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13i 57/22),i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Disneyland od 22.03.2023. , Upravno vijeće Dječjeg  vrtića Disneyland iz Splita,raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   RADNIK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA – DEFEKTOLOG /ICA ili PSIHOLOG– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (…

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelj (m/ž)

Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Disneyland iz Splita od 22.3.2023. godine  Upravno vijeće, raspisuje   N A T J E Č A  J za prijem radnika na radno mjesto   ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  – 2  izvršitelj…

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž)

Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Disneyland iz Splita od 22.3.2023. godine  Upravno vijeće, raspisuje   N A T J E Č A  J za prijem radnika na radno mjesto    ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  – 1  izvršitelj…

Natječaj za radno mjesto VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13 i 57/22),i Odluke  Upravnog vijeće Dječjeg  vrtića   Disneyland  od 30.09.2022 , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Disneyland raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   1.VIŠA MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR – 1 izvršiteljica/elj na određeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom ( 8  sati  tjedno)…