Dječji vrtić Disneyland je Ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece koja djeluje na području grada Splita i ima u svom sastavu matični objekt na adresi Pujanke 22 i izdvojeni objekt na adresi Getaldićeva 40. Osnivač je fizička osoba. Vrtičkim kurikulumom utvrđen je okvirni plan i program kroz 10-satni i 9-satni program te dva 6-satna popodnevna programa. U matičnom objektu roditelji mogu koristiti 8-satni smjenski boravak prema radnom vremenu roditelja.

Vrtić upisuje djecu od 3 godine do polaska u školu

Ono po čemu nastojimo biti drugačiji od ostalih je naša potpuna i bezrezervna briga za svako dijete individualno, u želji da im pružimo najkvalitetniji odgoj i obrazovanje. Da bi ostvarili takve standarde naše odgojiteljice kontinuirano prate i primjenjuju najnovija saznanja s područja predškolskog odgoja i obrazovanja kod nas i u svijetu.

Naš vrtić ima stručnu službu(pedagog, medicinska sestra) te vanjske suradnike logopeda i defektologa. U vrtiću se provodi Program Predškole koji je verificiran od MZOO-a.

Vrtić radi pet dana u tjednu (ne radimo subotom i nedjeljom)

Programi

Objekt Pujanke

9 satni program 6:30-15:30 sati

6 satni popodnevni program 16:00 – 22:00 sati

smjenski boravak prema radnom vremenu roditelja

Telefon: 021 378 366

Objekt Getaldićeva

10 satni program 6:00 – 16:00 sati

6 satni popodnevni program 16:00 – 22:00 sati

Telefon: 021 461 064

Obavijesti

Natječaj za radno mjesto VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Natječaj vrijedi od: 28.10.2021. do: 5.11.2021.

Natječaj za radno mjesto PEDAGOG

Natječaj vrijedi od: 28.10.2021. do: 5.11.2021.

Odluka o poništenju Natječaja za radno mjesto pedagog/ica i viša medicinska sestra/tehničar

Odluka o ponistenju natjecaja